tiistai 6. maaliskuuta 2012

Suojelkaa Kanervalan miljöötä!


A L L E K I R J O I T A  A D R E S S I

Cityseurakunnan rakennushanke Kanervalassa pysäytettävä!

Joensuun Cityseurakunnan Kanervalaan suunnittelemalle seurakuntakeskukselle ei tule myöntää rakennuslupaa ja alueen asemakaava on arvioitava uudelleen

Joensuun Cityseurakunta on suunnitellut seurakuntakeskuksen, ns. ”Kanervala-talon” rakentamista Leinikkitien ja Vanamokadun kulmatontille. Cityseurakunta esitteli hankettaan asukastilaisuudessa 23.2. Kanervalan koululla. Kyseessä on moderni 700 neliön laajuinen hallimainen, pulpettikattoinen rakennus. Tyyliltään suunniteltu rakennus eroaisi jyrkästi lähiympäristöstään, lähin vertailukohde olisi Kanervalan ABC-liikennemyymälä. Rakennus sijoittuisi varsin ahtaaseen tilaan, ja sen viereen suunnitellut pysäköintialueet rikkoisivat lisää alueen metsäistä yleisilmettä.

Suunnitellun seurakuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Leinikkitien ja Vanamokadun Selvaag-talot eli ns. norjalaistalot. Talot ovat suojeltuja toisen luokan ympäristökohteita, kuten esimerkiksi Hasanniemen alue ja Pekkalan kartano. Toisen luokan ympäristökohteet ovat kansallisesti ja paikallisesti huomattavia alueita. Tällaisia aluekokonaisuuksia ei saa rikkoa, ja niiden luonne on lisärakentamista ja korjauksia tehtäessä pyrittävä säilyttämään. Tämä tulisi ottaa huomioon lähiympäristön rakennushankkeissa. Tämän lisäksi Kanervalan alue toimii merkittävänä lähivirkistysalueena – ei ainoastaan kanervalalaisille vaan myös ruutukaava-alueen asukkaille. Rakennushankkeen toteutuminen nykymuodossaan heikentäisi väistämättä alueen virkistyskäyttöä.

Esitetty rakennussuunnitelma on pahasti ristiriidassa Otsolan ja Kanervalan kaupunginosien yleisten rakennusohjeitten sekä Joensuun kaupungin rakennusjärjestyksen kanssa (Joensuun kaupunki, 1992 ja 2010). Molemmissa asiakirjoissa painotetaan, että uusien rakennusten tulisi olla mm. kooltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja sijoitukseltaan sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Kanervalan metsälähiö edustaa 1950-luvun pientalovaltaista puurakentamista. Otsolan ja Kanervalan kaupunginosien yleisissä rakennusohjeissa todetaankin, että "vanhoja pientaloalueitamme tulisi aina rakentaa kunnioittaen niiden oman aikansa meille jättämää perinnettä ja pitäen lähtökohtana rakennusten, katujen ja kasvillisuuden yhteisvaikutusta".

Cityseurakunnan rakennushanke perustuu voimassa olevaan vuoden 1993 asemakaavaan. Cityseurakunnan rakennushankkeella näyttää olevan kiire, sillä asemakaava vanhenee tänä vuonna. Maankäyttö- ja rakennuslain 60 § mukaan alueen asemakaavan ajanmukaisuus voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen, jos asemakaava on ollut voimassa yli 13 vuotta. Kyseisen lainkohdan mukaan rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä. Katsomme, että nämä kriteerit täyttyvät Joensuun Cityseurakunnan talohankkeen osalta, sillä suunniteltu massiivinen rakennus muuttaa merkittävästi alueen maisemakuvaa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Joensuun Cityseurakunnan talohankkeelle ei myönnetä rakennuslupaa. Lisäksi vaadimme, että alueen asemakaava tulee arvioida uudelleen maankäyttö- ja rakennuslain 60 § mukaisesti. Uudelleenarvioinnissa tulee huomioida erityisesti Selvaag-talojen suojeltu aluekokonaisuus sekä Kanervalan metsäisen alueen huomattava virkistysarvo koko Joensuun kantakaupungille.

Adressi luovutetaan maanantaina 26.3. Joensuun kaupungin ja Joensuun Cityseurakunnan edustajille.

Kirjoitathan adressin omalla nimelläsi, ei nimimerkillä. Halutessasi voit piilottaa oman nimesi siten, ettei se näy julkisesti.

Kanervalan asukastoimikunta
Jani Lemmetyinen
_________________________________________


Kuvia Kanervalan mielenosoituksesta 6.3.2012

 Kynttilät tuikkivat tontin ja suunnitellun rakennuksen rajamailla.

Nuorimmilla osanottajilla oli mielenosoituskylttejä. 
Näitä katsellessa on helppo sanoa: 
Älkää viekö lapsilta satumaata! 
Joensuussa rakennusmaata riittää. 
Älkää tuhotko historiallista miljöötä!
Kuvat: Kari Tahvanainen

torstai 1. maaliskuuta 2012

Tähtihoudini - kirjallinen äänilevyni

Kirjallinen äänilevyni Tähtihoudini ilmestyi joulukuussa. 
Näytteitä siltä on nyt kuultavissa myös Youtubessa

Lisätietoja ja tilausohjeet